Begroting 2021

Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

Op basis van het BBV moeten alle investeringen geactiveerd worden. De Algemene Vrije Reserve wordt ingezet voor dekking van incidentele lasten en financiering van de Regio Deal. Voor de jaren 2021-2024 is hierdoor sprake van een afname van onze reserves.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29