Begroting 2021

Bijlagen

Langlopende leningen

Staat van de opgenomen langlopende leningen  (x € 1.000)

Omvang lening

Datum besluit

Geld-gever

Looptijd t/m

Rente %

Saldo
1-1

Aflossing

Saldo
31-12

Rente lasten

€ 4.538

15-5-2001

BNG

2026

5,675

€ 1.089

€ 182

€ 908

€ 55

€ 5.000

21-5-2002

BNG

2027

5,520

€ 1.400

€ 200

€ 1.200

€ 70

€ 7.000

20-4-2004

BNG

2029

4,730

€ 2.520

€ 280

€ 2.240

€ 111

€ 5.000

13-12-2005

BNG

2030

3,705

€ 2.000

€ 200

€ 1.800

€ 74

€ 6.000

6-11-2007

BNG

2032

4,610

€ 2.880

€ 240

€ 2.640

€ 128

€ 12.500

23-6-2010

BNG

2025

3,290

€ 4.167

€ 833

€ 3.333

€ 123

€ 10.000

1-1-2021

-

2042

0,500

€ 0

€ 0

€ 10.000

€ 50

€ 40.038

€ 14.056

€ 1.935

€ 22.121

€ 611

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29