Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
 • Wegenbeleidsplan
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
 • Speelruimtebeleidsplan
 • Groenbeleidsplan

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving

Aantallen

Oppervlakte gemeente

 • 5.040 ha

Te onderhouden gebied

 • 28 ha bosplantsoen
 • 105 ha gemeentelijk openbaar groen
 • 25.000 m2 grasbetonstenen/bermverharding
 • 635.000 m2 asfaltverharding
 • 16.000 m2 betonverharding
 • 644.000 m2 elementenverharding
 • 151.000 m2 halfverharding
 • 9.500 m2 onverhard
 • 39 speelterreinen

Door gemeente beheerd

 • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen)
 • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
 • 250 speeltoestellen

Drukriool

 • lengte 63 km

Vrijvalriool

 • lengte 107 km

Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)

Overstorten

 • 20 stuks

Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen
(4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

Overige riolering

 • 6.100 kolken
 • 241 pompunits
 • 15 grote gemalen
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29