Begroting 2021

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

 

2019

2020

2021

2022

Omschrijving

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

6.789.043

842.414

-3.828.500

3.802.956

2.000.000

-2.530.000

3.272.956

0

-200.000

3.072.956

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

11.789.043

842.414

-3.828.500

8.802.956

2.000.000

-2.530.000

8.272.956

0

-200.000

8.072.956

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

1.861.000

0

-1.861.000

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

950.000

0

-50.000

900.000

0

-218.500

681.500

0

-218.500

463.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

1.187.500

-87.500

1.100.000

0

-193.125

906.875

0

-245.625

661.250

Bestemmingsreserve schoolgebouwen

239.827

-239.827

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Regio Deal

1.700.000

1.700.000

-500.000

1.200.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

4.165.465

118.000

-130.000

4.153.465

89.000

-2.000.000

2.242.465

0

0

2.242.465

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

159.897

0

0

159.897

0

0

159.897

0

0

159.897

Subtotaal bestemmingsreserves

7.376.189

1.305.500

-2.368.327

6.313.362

1.789.000

-2.411.625

5.690.737

0

-964.125

4.726.612

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

27.395

305.000

-330.000

2.395

355.000

-330.000

27.395

355.000

-330.000

52.395

Groot onderhoud gebouwen

958.041

550.000

-381.066

1.126.975

550.000

-319.047

1.357.928

550.000

-520.754

1.387.174

Groot onderhoud schoolgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening rioolrecht

411.069

70.481

0

481.550

1.501

0

483.051

0

-50.153

432.898

Voorziening afvalstoffenheffing

2.304

0

2.304

0

0

2.304

0

0

2.304

Voorziening pensioenen wethouders

3.072.859

110.000

-71.500

3.111.359

110.000

-85.500

3.135.859

110.000

-86.500

3.159.359

Voorziening wachtgeldverplichting

135.000

0

-87.000

48.000

0

-47.300

700

0

0

700

Voorziening personeel

237.500

0

-41.276

196.224

0

-29.976

166.248

0

-6.576

159.672

Voorziening waardering grondexploitaties

1.441.230

0

-67.000

1.374.230

0

-626.000

748.230

0

0

748.230

Voorziening herplantplicht

10.348

0

0

10.348

0

0

10.348

0

0

10.348

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

94.382

75.000

-56.093

113.289

75.000

-47.696

140.594

75.000

-90.000

125.594

Kwaliteitsverbetering buitengebied

247.526

20.000

-100.000

167.526

20.000

-75.000

112.526

20.000

-75.000

57.526

Kwaliteitsverbetering kernen

30.000

0

0

30.000

0

0

30.000

0

0

30.000

Voorziening compensatie de Banen

668.160

300.000

-23.500

944.660

300.000

-23.500

1.221.160

300.000

-23.500

1.497.660

Kunst- en cultuurfonds

50.000

0

0

50.000

0

0

50.000

0

0

50.000

Subtotaal voorzieningen balans

7.385.815

1.430.481

-1.157.435

7.658.861

1.411.501

-1.584.019

7.486.343

1.410.000

-1.182.483

7.713.860

Dubieuze debiteuren

624.000

20.000

-20.000

624.000

20.000

-20.000

624.000

20.000

-20.000

624.000

Subtotaal voorzieningen

8.009.815

1.450.481

-1.177.435

8.282.861

1.431.501

-1.604.019

8.110.343

1.430.000

-1.202.483

8.337.860

Totaal reserves en voorzieningen

27.175.046

3.598.395

-7.374.262

23.399.179

5.220.501

-6.545.644

22.074.036

1.430.000

-2.366.608

21.137.428

   

2023

2024

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

0

-100.000

2.972.956

0

0

2.972.956

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

0

-100.000

7.972.956

0

0

7.972.956

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

463.000

0

0

463.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-296.875

364.375

0

-259.375

105.000

Bestemmingsreserve schoolgebouwen

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Regio Deal

-500.000

700.000

-500.000

200.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

2.242.465

0

0

2.242.465

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

159.897

0

0

159.897

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-796.875

3.929.737

0

-759.375

3.170.362

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

355.000

-330.000

77.395

355.000

-330.000

102.395

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-271.631

1.665.543

550.000

-892.239

1.323.304

Groot onderhoud schoolgebouwen

0

0

0

0

0

0

Voorziening rioolrecht

0

-88.008

344.890

0

-106.534

238.356

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

2.304

0

0

2.304

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-108.000

3.161.359

110.000

-119.500

3.151.859

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

700

0

0

700

Voorziening personeel

0

-6.576

153.096

0

-6.296

146.800

Voorziening waardering grondexploitaties

0

0

748.230

0

0

748.230

Voorziening herplantplicht

0

0

10.348

0

0

10.348

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

75.000

-85.000

115.594

75.000

-80.090

110.504

Kwaliteitsverbetering buitengebied

20.000

-50.000

27.526

20.000

-45.000

2.526

Kwaliteitsverbetering kernen

0

0

30.000

0

0

30.000

Voorziening compensatie de Banen

0

0

1.497.660

0

0

1.497.660

Kunst- en cultuurfonds

0

0

50.000

0

0

50.000

Subtotaal voorzieningen balans

1.110.000

-939.215

7.884.645

1.110.000

-1.579.659

7.414.986

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

624.000

20.000

-20.000

624.000

Subtotaal voorzieningen

1.130.000

-959.215

8.508.645

1.130.000

-1.599.659

8.038.986

Totaal reserves en voorzieningen

1.130.000

-1.856.090

20.411.338

1.130.000

-2.359.034

19.182.304

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29