Begroting 2021

Programma's

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Wij voeren een gedegen financieel beleid om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Lasten € 1.019.085
Baten € -36.323.584
Saldo € -35.304.499
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29