Begroting 2021

Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Sociale structuur

Aantal inwoners

16.921

17.000

16.950

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.427

3.570

3.430

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.472

9.610

9.470

Ouderen 65 jaar en ouder

4.022

3.820

4.050

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

236

270

235

Aantal WSW (ultimo)

207 SE

203 SE

197 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.040

5.040

5 . 5.040

Waarvan land

4.802

4.802

4.802

Waarvan water

238

238

238

Aantal woonruimten

8.673

8.695

8 8.715

Financieel

Totale lasten

€ 52.236.000

€ 52.428.000

€ 51.869.000

Lasten per inwoner

€ 3.089

€ 3.073

€ 3.060

Opbrengst belastingen

€ 4.502.000

€ 4.760.000

€ 5.192.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 266

€ 280

€ 306

Algemene Uitkering Gemeentefonds

€ 30.610.000

€ 30.598.000

€ 31.932.000

Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner

€ 1.809

€ 1.800

€ 1.883

Netto schuldquote 1)

22,33%

54,41% 2)

49,86% 2)

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

22,33%

54,41% 2)

49,86% 2)

Solvabiliteitsratio 1)

40,15%

26,30% 2)

26,78% 2)

Grondexploitatie 1)

1,42%

0,03%

1,78%

Structurele exploitatieruimte 1)

0,71%

-0,06%

0,19%

Belastingcapaciteit 1)

95,27%

95,50%

103,39%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
  2. De grote wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2019 komt door het aantrekken van nieuwe geldleningen voor o.a. de financiering nieuwbouw KEC.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29