Begroting 2021

Bijlagen

Meerjarig investeringsprogramma

 

Investeringsprogramma 2021-2024

Omschrijving investering

Jaar van investering

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Programma 2 Openbare ruimte

Vervanging strooiers

50.000

10

5.000

5.750

5.675

5.600

Verbinding N271-Ringbaan

4.000.000

40

100.000

160.000

158.500

Programma 6 Sociaal domein

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

600.000

25

24.000

33.000

32.640

32.280

Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep

600.000

25

24.000

33.000

32.640

Programma 10  Bestuur en Organisatie

Audioapparatuur raadzaal

30.000

5

6.000

6.450

Netwerkinfrastructuur

210.000

4

52.500

55.650

54.863

54.075

Netwerkinfrastructuur

150.000

4

37.500

39.750

39.188

Netwerkinfrastructuur

175.000

4

43.750

Vervanging mobile thin clients

55.250

4

13.813

14.642

14.435

Vervanging iPads en laptops

46.750

4

11.688

12.389

Netwerkinfrastructuur

4

52.500

Vervanging mobile thin clients

4

13.813

Totaal exclusief riolering

860.000

4.805.250

76.750

175.000

384.564

94.400

340.569

355.556

Programma 7 Milieu en Volksgezondheid

Investeringen riolering jaarschijf 2021

700.000

60

11.667

22.167

21.992

21.817

Investeringen riolering overig 2021

366.700

15

24.447

29.948

29.581

29.214

Investeringen riolering jaarschijf 2022

1.010.000

60

16.833

31.983

31.731

Investeringen riolering overig 2022

176.600

15

11.773

14.422

14.245

Investeringen riolering jaarschijf 2023

500.000

60

8.333

15.833

Investeringen riolering overig 2023

184.000

15

12.267

15.027

Investeringen riolering jaarschijf 2024

1.190.000

60

19.833

Investeringen riolering overig 2024

179.800

15

11.987

subtotaal riolering

1.066.700

1.186.600

684.000

1.369.800

117.140

52.115

97.978

127.867

Totaal generaal

1.926.700

5.991.850

760.750

1.544.800

501.704

146.515

438.547

483.423

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29