Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De overhead wordt afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan. Het gevolg is dat overlap dreigt in het beleidsmatige deel van het programma Bestuur en organisatie en de paragraaf Bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen is er voor gekozen de beleidsmatige verantwoording onder te brengen in het programma Bestuur en organisatie en in de paragraaf Bedrijfsvoering te kiezen voor de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29