Begroting 2021

Bijlagen

Vaste activa

 

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

Div.

Diverse gronden

0

0

0

0

0

360

Grond Ven-Zelderheide

205.000

0

3.075

3.075

205.000

393

Grond Kindcentrum Picardie

500.000

0

7.500

7.500

500.000

A121

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

705.000

0

10.575

10.575

705.000

14

Bouw sporthal Picardie

639.435

49.187

9.592

58.779

590.248

15

Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal

0

0

0

0

0

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet

93.750

3.750

1.406

5.156

90.000

17

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.007.011

37.322

15.105

52.428

969.689

18

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

0

0

0

0

0

19

Brandmeldinstallatie Pica Mare

0

0

0

0

0

23

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging  VIOS

0

0

0

0

0

26

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

0

0

0

0

0

27

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

0

0

0

0

0

28

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

0

0

0

0

0

29

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

0

0

0

0

0

30

Kleuterschool Picardie

6.095

6.095

91

6.186

0

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

45.385

9.077

681

9.758

36.308

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

126.476

9.034

1.897

10.931

117.442

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

18.945

9.472

284

9.756

9.473

37

Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"

30.570

2.779

459

3.238

27.791

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

17.824

1.620

267

1.888

16.203

40

Verbouw basisschool de Goede Herder 1984

0

0

0

0

0

43

Verbouw basisschool de Heggerank

39.756

4.417

596

5.014

35.339

46

Renovatie basisschool Milsbeek

131.918

11.992

1.979

13.971

119.925

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

117.720

8.409

1.766

10.174

109.312

48

Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

8.808

587

132

719

8.221

49

De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep

49.551

8.259

743

9.002

41.293

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

4.216

2.108

63

2.171

2.108

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

6.900

6.900

104

7.004

0

52

Ratel: verbouwing

22.689

1.134

340

1.475

21.554

54

Uitbreiding SO-MLK  Dr. Van Gilsschool

42.189

3.835

633

4.468

38.353

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

6.442

586

97

682

5.856

56

Bouw gymzaal Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

8.338

1.668

125

1.793

6.671

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

10.959

930

164

1.094

10.029

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

59.448

7.255

892

8.146

52.193

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost 

28.178

5.636

423

6.058

22.543

62

Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide

26.656

1.481

400

1.881

25.175

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

252.334

18.248

3.785

22.033

234.086

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

35.350

2.209

530

2.740

33.141

68

Aanpassing Markt 1

58.555

3.009

878

3.887

55.546

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

600.434

33.362

9.007

42.368

567.073

73

Renovatie en aanpassing  voorm.Dr.van Gilsschool

249.965

14.977

3.749

18.727

234.988

74

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

0

0

0

0

0

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

75

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)

0

0

0

0

0

76

Ratel uitbreiding 9e groep

141.587

7.079

2.124

9.203

134.508

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

41.021

2.561

615

3.176

38.460

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

526.429

27.609

7.896

35.505

498.820

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.586

241

69

310

4.345

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.638.946

126.181

24.584

150.765

1.512.765

82

Nieuwbouw Gemeentewerf 

1.504.183

57.987

22.563

80.550

1.446.196

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

277.777

12.626

4.167

16.793

265.151

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

437.500

17.500

6.563

24.063

420.000

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

93.750

3.750

1.406

5.156

90.000

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep 

104.823

4.765

1.572

6.337

100.058

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

117.474

5.108

1.762

6.870

112.367

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

85.040

3.271

1.276

4.546

81.769

91

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs

0

0

0

0

0

92

Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs

502

502

8

510

0

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

13.333

6.667

200

6.867

6.666

94

Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs

86.501

23.600

1.298

24.898

62.901

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

776.225

30.950

11.643

42.593

745.275

101

Uitbreiding De Piramide

160.650

5.950

2.410

8.360

154.700

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

608.432

20.893

9.126

30.019

587.540

103

Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep

0

0

0

0

0

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

438.633

16.282

6.579

22.861

422.351

231

Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen

0

0

0

0

0

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

32.876

1.264

493

1.758

31.612

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

424.032

13.439

6.360

19.799

410.594

261

Pand Kleefseweg 27

235.924

0

3.539

3.539

235.924

262

Infrastructuur Mikado

66.163

2.281

992

3.274

63.881

263

Gymzaal Mikado

1.002.899

31.938

15.043

46.982

970.961

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

207.497

14.776

3.112

17.888

192.722

328

Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)

290.250

18.750

4.354

23.104

271.500

341

Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering (742000)

10.273.646

257.175

154.105

411.280

10.016.471

358

Verbouwing gemeentekantoor (704200)

1.977.445

98.850

29.662

128.512

1.878.595

368

Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet (761500)

793.214

31.800

11.898

43.698

761.414

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000)

300.000

15.000

4.500

19.500

285.000

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)

344.652

17.500

5.170

22.670

327.152

383

Elzendaalcollege uitbreiding

650.000

16.250

9.750

26.000

633.750

384

Mikado aanpassingen gebouw

500.000

25.000

7.500

32.500

475.000

394

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203)

231.000

11.550

3.465

15.015

219.450

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

86.691

2.313

1.300

3.613

84.379

A123

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

28.219.582

1.196.747

423.294

1.620.040

27.022.835

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

20.647

794

310

1.104

19.852

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

21.874

875

328

1.203

20.999

120

Activering voorziening rioleringswerken

394.929

15.797

5.924

21.721

379.132

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden

8.338

556

125

681

7.782

122

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

0

0

0

0

0

123

Optimalisering riolering 1997

167.717

6.988

2.516

9.504

160.729

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

164.887

5.889

2.473

8.362

158.998

127

Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

302.403

11.631

4.536

16.167

290.772

128

Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

57.144

2.198

857

3.055

54.946

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

411.970

15.258

6.180

21.438

396.712

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

233.943

8.664

3.509

12.173

225.278

131

Prinses Irenestr. Riolering

124.878

4.306

1.873

6.179

120.572

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

7.631

509

114

623

7.122

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

16.872

1.055

253

1.308

15.818

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

22.851

1.428

343

1.771

21.423

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

60.744

3.573

911

4.484

57.171

137

Koeweidestraat riolering

72.977

2.516

1.095

3.611

70.461

138

Drukriool mechanisatie

0

0

0

0

0

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

24.883

1.185

373

1.558

23.698

140

Wilhelminastraat riolering

272.309

9.086

4.085

13.171

263.223

141

Niersdijk: riolering

110.486

3.639

1.657

5.296

106.848

142

Heidestraat: riolering

77.789

2.568

1.167

3.735

75.221

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

234.015

8.049

3.510

11.560

225.966

144

Riolering buitengebied 

659.455

31.727

9.892

41.619

627.728

145

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

394.399

11.216

5.916

17.132

383.182

146

Moutstraat vervanging riolering

79.280

2.402

1.189

3.592

76.878

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

22.207

686

333

1.019

21.520

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

33.522

958

503

1.461

32.564

149

Reconstructie riolering "Kom Ottersum"

48.434

1.309

727

2.036

47.125

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

99.108

2.753

1.487

4.240

96.355

151

Randvoorzieningen rioleringen

351.414

9.122

5.271

14.393

342.293

152

Vervanging riolering Heijenseweg

846.517

22.205

12.698

34.903

824.311

153

Vervanging riolering Langstraat

621.737

16.346

9.326

25.672

605.391

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.143.688

29.829

17.155

46.984

1.113.860

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

127.991

3.300

1.920

5.220

124.691

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

2.127

2.127

141.780

216

Milieustation Heijen

199.902

16.659

2.999

19.657

183.243

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

26.705

545

401

946

26.160

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

658

13

10

23

645

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

145.579

2.805

2.184

4.989

142.773

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

246.849

4.771

3.703

8.474

242.078

264

Riolering Hoofdstraat

117.668

2.401

1.765

4.166

115.267

267

Riolering Dionisiusstraat

186.884

4.645

2.803

7.448

182.239

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

262.220

5.234

3.933

9.167

256.986

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

366.379

7.323

5.496

12.819

359.056

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

43.943

862

659

1.521

43.081

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

24.300

450

365

815

23.850

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

541.826

10.411

8.127

18.538

531.415

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

646.479

12.194

9.697

21.891

634.285

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

220.763

4.199

3.311

7.510

216.564

310

Rioolvervanging Bolwerk

96.591

1.811

1.449

3.260

94.780

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

248.816

4.695

3.732

8.427

244.121

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

152.147

2.871

2.282

5.153

149.276

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

70.019

1.251

1.050

2.301

68.768

319

Rioolvervanging Europaplein

178.750

3.250

2.681

5.931

175.500

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)

166.287

2.997

2.494

5.492

163.290

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

486.437

8.997

7.297

16.294

477.440

323

Riolering Brugstraat

1.056.733

19.204

15.851

35.055

1.037.529

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

135.727

2.500

2.036

4.536

133.227

326

Herinrichting gebied Martinustoren

135.859

2.516

2.038

4.554

133.343

333

Riolering centrumplan Heijen

106.720

1.906

1.601

3.507

104.814

334

Kunstgrasveld sportpark Heijkuul

138.133

2.467

2.072

4.539

135.667

335

Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)

388.549

6.812

5.828

12.640

381.737

343

Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)

802.811

13.441

12.042

25.483

789.370

344

Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)

110.742

1.943

1.661

3.604

108.799

345

Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)

339.470

5.903

5.092

10.995

333.566

346

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)

214.077

3.740

3.211

6.952

210.336

347

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)

975.893

16.417

14.638

31.055

959.477

348

Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)

67.667

1.167

1.015

2.182

66.500

349

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)

559.756

9.642

8.396

18.038

550.114

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)

47.939

833

719

1.553

47.106

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)

139.847

2.393

2.098

4.490

137.455

387

Riolering Schuttersplein

542.000

9.033

8.130

17.163

532.967

388

Riolering Pottenhoek

420.000

7.000

6.300

13.300

413.000

389

Riolering Verloren land Sint Jansstraat

146.000

2.433

2.190

4.623

143.567

390

Relining 2020

50.000

833

750

1.583

49.167

391

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020

283.100

18.873

4.247

23.120

264.227

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut

18.469.044

465.859

277.036

742.895

18.003.184

337

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)

64.054

2.800

961

3.761

61.254

338

Herinrichting Bloemenstraat (721001)

360.129

15.223

5.402

20.625

344.905

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)

72.000

3.000

1.080

4.080

69.000

340

Fietspad achter de Weverflat (721003)

456.353

19.120

6.845

25.965

437.233

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)

456.825

20.788

6.852

27.641

436.037

353

Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)

273.516

11.520

4.103

15.623

261.996

354

Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)

1.112.344

28.825

16.685

45.510

1.083.519

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)

348.904

14.000

5.234

19.234

334.904

364

Herinrichting Pottenhoek (721007)

499.712

20.000

7.496

27.496

479.712

365

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)

174.110

7.200

2.612

9.812

166.910

366

Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)

297.600

12.400

4.464

16.864

285.200

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)

60.000

2.400

900

3.300

57.600

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom

199.400

8.000

2.991

10.991

191.400

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek

49.443

2.000

742

2.742

47.443

380

N271 bijdrage aanpassingen

350.000

14.000

5.250

19.250

336.000

381

Stedebouwkundige kwaliteit "oude" wijken

500.000

20.000

7.500

27.500

480.000

382

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen bebouwde kom

500.000

20.000

7.500

27.500

480.000

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte

670.000

33.500

10.050

43.550

636.500

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut

6.444.388

254.776

96.666

351.442

6.189.611

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

173

Zoutstrooier, John Deere (2x)

0

0

0

0

0

174

Zoutstrooier, Renault

0

0

0

0

0

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

10.964

1.888

164

2.052

9.076

180

Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer

0

0

0

0

0

357

Vervanging telefooncentrale (704006)

93.800

10.000

1.407

11.407

83.800

361

Audioapparatuur raadzaal (701001)

54.201

6.049

813

6.862

48.152

375

Zonnepanelen gemeentewerf (774002)

70.774

7.864

1.062

8.925

62.911

397

Aanschaf strooiers (721060)

26.000

2.600

390

2.990

23.400

398

Vervanging audiovisuele middelen (704013)

70.000

17.500

1.050

18.550

52.500

A126

Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut

325.739

45.901

4.886

50.787

279.839

115

Aanleg veld korfbalvereniging  VIOS Ottersum

0

0

0

0

0

185

Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

186

Aanleg Urnentuin

6.534

545

98

643

5.990

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

2.636

527

40

567

2.109

189

Aanleg urnenmuur

14.538

971

218

1.189

13.567

195

Energiekasten kermis

0

0

0

0

0

238

Sneeuwploeg (3x)

0

0

0

0

0

258

Ondergrondse containers

0

0

0

0

0

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

1.338

1.338

20

1.358

0

280

ICT inrichtingsplan BGM hardware en software

0

0

0

0

0

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

109.462

9.019

1.642

10.661

100.443

293

Mikado, inrichting gymzaal

9.489

4.745

142

4.887

4.744

297

ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem

0

0

0

0

0

298

ICT investeringen 2012, BGT

0

0

0

0

0

299

ICT investeringen 2012, BAG Centric

0

0

0

0

0

300

ICT investeringen 2012, DMS (704004)

0

0

0

0

0

303

ICT investeringen 2012, upgrade Cognos

0

0

0

0

0

304

ICT investeringen 2012, algemeen

0

0

0

0

0

309

Papierloos vergaderen

0

0

0

0

0

324

Implementatie 3D's binnen informatie en ict

0

0

0

0

0

327

Vervanging openbare verlichting 2015

133.197

8.466

1.998

10.464

124.731

329

Modernisering GBA (704003)

14.190

7.626

213

7.839

6.563

331

Vervanging werkplekapparatuur (704002)

18.707

18.707

281

18.988

0

332

Vervanging netwerkinfrastructuur

0

0

0

0

0

336

Vervanging netwerkinfrastructuur (704001)

50.516

41.204

758

41.961

9.312

350

Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI (730000)

0

0

0

0

0

351

Herinrichting raadzaal (701000)

38.000

4.500

570

5.070

33.500

356

Vervanging MS-Office (704005)

85.000

21.250

1.275

22.525

63.750

367

Openbare verlichting vervanging LED (721200)

238.986

12.000

3.585

15.585

226.986

369

Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202)

350.000

35.000

5.250

40.250

315.000

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)

49.789

13.875

747

14.622

35.914

371

Migratie Oracle 11-12 (704009)

55.040

16.250

826

17.076

38.790

372

Plaatsonafhankelijk werken (704010)

91.000

28.250

1.365

29.615

62.750

385

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012)

175.000

43.750

2.625

46.375

131.250

386

Aanschaf mobile devices 2020 (704011)

46.750

11.688

701

12.389

35.063

A129

Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

1.490.170

279.709

22.353

302.062

1.210.461

Activa
module

   Omschrijving activum

Boekwaarde
per 31-12-2020

Afschrijving/
aflossing
2021

Rente
lasten
2021

Kapitaal
lasten
2021

Boekwaarde
per
31-12-2021

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

395

395

26.325

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

408

408

27.227

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

3

3

186

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

829

829

55.242

273

Deelneming vordering op Enexis B.V.

36

1

1

36

274

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

36

1

1

36

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

347

347

23.166

277

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

36

1

1

36

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

1

1

36

A1311

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.290

0

1.984

1.984

132.290

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

230

Leningen startersfonds woningmarkt

484.325

7.265

7.265

484.325

260

Hypothecaire geldlening II

0

0

0

379

Lening GennepNews

18.000

0

0

18.000

396

Lening stichting DBO

6.136

0

0

6.136

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

508.461

0

7.265

7.265

508.461

Totaal generaal

56.294.674

2.242.992

844.058

3.087.051

54.051.682

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29