Begroting 2021

Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.
De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:

  • Huisvesting ambtelijke organisatie
  • Schoolgebouwen
  • Gemeenschapsaccommodaties en sportaccommodaties.

De boekwaarde van de activa is per 1-1-2020 € 36 miljoen. De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 2 miljoen. Het investeringsniveau ligt de komende jaren hoger dan de jaarlijkse afschrijvingen waardoor de boekwaarde van de activa toeneemt naar € 54 miljoen eind 2024. De boekwaarde van de grondexploitaties neemt af door verkoop van kavels. Eind 2022 verwachten we nog één eigen grondexploitatie te hebben.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29