Begroting 2021

Programma's

Bestuur en organisatie

Visie

We vinden het belangrijk om met de hele gemeente (raad, college, organisaties en inwoners) vorm te geven aan onze gezamenlijke ambities en samen op te trekken.

Wij staan voor een dynamische organisatie. De medewerkers bewegen zich ook buiten het gemeentekantoor en zijn in staat vorm te geven aan nieuwe werkvormen in het kader van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Ook anticiperen we tijdig op de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente.

Deze visie stelt eisen aan het personeel, de organisatie en de middelen die worden ingezet zoals gebouwen en ICT. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is om onze visie voor de gemeente te kunnen realiseren met en voor onze inwoners.

Duurzaamheid

In deze bestuursperiode gaan wij er voor zorgen dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken wordt. We willen komen tot verduurzaming van de gebouwen die van de gemeente zijn. Het terugdringen van het gemeentelijk energieverbruik is daarbij een belangrijk onderdeel. Verder is het streven om onze gebouwen en accommodaties na groot onderhoud, uiterlijk voor 2050, gasvrij te hebben. Door afspraken te maken met de gebruikers kunnen de duurzame maatregelen financieel vertaald worden, zodat ook de gebruikers gestimuleerd worden te verduurzamen binnen hun mogelijkheden.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Samenwerkend bestuur | wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.
  • Professionele organisatie | een flexibele en dynamische organisatie, die is ingericht om van buiten naar binnen te denken.
Lasten € 8.479.578
Baten € -1.046.025
Saldo € 7.433.553
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29