Begroting 2021

Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2020 is € 16 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Door de voorgenomen investeringen verwachten we in 2021 een nieuwe lening af te moeten sluiten waarbij we vooralsnog uitgaan van € 20 miljoen. Het resterende tekort aan financiering wordt ingevuld met kasgeldleningen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29