Begroting 2021

Taakvelden

0.1 Bestuur

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder:        H. Teunissen
Beïnvloedbaarheid:          III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

  • Het college en de gemeenteraad nemen ieder hun verantwoordelijkheid en werken samen aan een leefbaar, sociaal, veilig, bruisend, duurzaam en klantvriendelijk Gennep.
  • De gemeentelijke dienstverlening sluit aan op de behoefte van de samenleving en is van goede kwaliteit. De burger moet kunnen vertrouwen op de gemeente. Dit betekent dat we duidelijk zijn en doen wat we zeggen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We realiseren samen met burgers, bedrijven en verenigingen onze ambities en springen actief in op initiatieven die hieraan bijdragen.
  • In regioverband Noord-Limburg hebben we een nieuwe strategische regiovisie (gecombineerd met een uitvoeringsprogramma) gemaakt die in de raadsvergadering van 2 maart 2020 is vastgesteld. De ambitie is ´de gezondste regio´ te worden wat prima past bij onze  ambitie van een leefbare, een sociale en een bruisende gemeente. In 2021 starten we met het uitvoeringsprogramma.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29