Begroting 2021

Taakvelden

8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Taakveld 8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Portefeuillehouder:        R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:          I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat willen we bereiken?

  • Een prettige woon- en werkomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

  • We ronden in 2021 het centrumplan Heijen af, nadat de woningen door Destion zijn opgeleverd.
  • In overleg met dorpsraad en inwoners is het ontwerp van het project Schuttersplein tot stand gekomen. De uitvoering is gestart in 2020. Het project kent een doorloop tot in 2021. Dit zal waarschijnlijk vooral de financiële afronding zijn.
  • De herinrichting van de Pottenhoek is gestart in 2020. Dit betreft een herinrichting van de openbare ruimte die aansluit bij de inrichting in het centrum. Vanwege een aantal nieuwe initiatieven vanuit pandeigenaren zal het project waarschijnlijk een doorloop naar 2021 krijgen.
  • Het project Heikant wordt weer opgestart in afgeslankte vorm. In het plan zijn nu 150 woningen voorzien.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29