Begroting 2021

Taakvelden

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:          I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat willen we bereiken?

 • Afronden van de gemeentelijke grondexploitaties en daarmee bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die stuurt op de kwalitatieve toevoeging van woningen.

Wat gaan we er voor doen?

 • We streven ernaar de volgende gemeentelijke grondexploitaties af te ronden:
  • Zwarteweg (Milsbeek): het oorspronkelijke plan Zwarteweg zit in de afrondende fase. Aansluitend hierop wordt het plan de Draaischijf gerealiseerd. Het bestaat uit twee initiatieven. Het eerste initiatief bestaat uit acht sociale seniorenwoningen. Het tweede initiatief voorziet in een plan voor een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en vier levensloopbestendige  twee-onder-een-kap woningen.
  • Hogeweg (Ven-Zelderheide): in 2019 is als onderdeel van grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk trekt dit in 2021 meer kopers aan. De planning loopt tot 2024. Om dit te stimuleren hebben we de kavels aangepast.
  • Naar verwachting zal in 2021 het plangebied Ruimte voor Ruimte Goorseweg bouwrijp worden gemaakt en kunnen de eerste woningen worden gerealiseerd.
  • Gennepermolen (Gennep): er is een realisatieovereenkomst met een ontwikkelaar. Naar verwachting zal in 2021 een start worden gemaakt met de realisatie op basis van de gebiedsvisie en het haalbaarheidsdocument uit 2020.
  • Hoofdstraat (Heijen): het plan bestaat uit tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte. De afronding staat gepland voor 2021.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29