Begroting 2021

Duurzaamheid

Financiën

Incidentele lasten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

Totaal incidentele lasten

€ 50.000

€ 50.000

Incidentele baten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Onttrekking AVR kosten optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

Totaal incidentele baten

€ 50.000

€ 50.000

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29