Begroting 2021

Economische structuur, toerisme en recreatie

Financiën

Incidentele lasten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie

€ 30.000

Economisch beleid

€ 10.000

Werkbudget uitvoering routeboek

€ 250.000

Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal

€ 1.700.000

Totaal incidentele lasten

€ 1.990.000

Incidentele baten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Onttrekking AVR uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie

€ 30.000

Onttrekking AVR uitvoering routeboek

€ 250.000

Onttrekking AVR vorming bestemmingsreserve Regio Deal

€ 1.700.000

Totaal incidentele baten

€ 1.980.000

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29