Begroting 2021

Taakvelden

6.1 Kinderopvang

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder:         R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

  • We houden het aanbod van peuterspeelzaalwerk in stand.
  • Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden een veilige omgeving.
  • Alle kinderen in de gemeente Gennep kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk of kinderopvang.
  • Peuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand (doelgroeppeuters) zijn beter voorbereid op de basisschool.

Wat gaan we er voor doen?

  • We verstrekken subsidie aan aanbieder(s) van peuterspeelzaalwerk.
  • We houden risico gestuurd toezicht bij buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders.
  • We geven uitvoering aan de regeling voor kinderopvang voor ouders met een sociale medische indicatie.
  • We zetten in op vroeg signalering en aanpak van mogelijke taal- en onderwijsachterstand bij peuters.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29